Argentina-uro tynger Wall Street

Børskommentaren er oppdatert.

Torsdag fortsatte de amerikanske børsene å falle.

Etter en solid oppgang i juli, er alle de tre hovedindeksene nå tilbake på nivået fra starten av måneden, skriver CNN Money.

Finansnettstedet viser til at torsdagens fall blant annet er drevet av bekymringer rundt den situasjonen i Argentina. Samme morgen norsk tid ble det kjent at landet for andre gang på 13 år misligholder sine gjeldsobligasjoner.

CNN Money trekker også frem den portugisiske banken Banco Espirito Santo som en medvirkende årsak til at investorene i USA er urolige. Banken hadde så store tap i første halvår at kapitalbufferene er sveipet ut.

Gode nøkkeltall

Hendelsene internasjonalt overskygger dermed onsdagens gode veksttall. De nye tallene viser at amerikansk økonomi gjorde et svært solid comeback i årets andre kvartal.

Før børsåpning torsdag viste også de ukentlige «jobless claims» at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA de fire seneste ukene er det laveste tallet siden april 2006, ifølge Bloomberg.

Samtidig endte den amerikanske innkjøpsindeksen Chicago PMI (Chicago Purchasing Management Index) torsdag på 52,6 i juli mot ikke-reviderte 62,6 måneden før, melder Bloomberg News torsdag. På forhånd var det ventet en indeks på 63,0, ifølge en sammenstilling foretatt av Bloomberg News.

Nå er søkelyset rettet mot den sentrale arbeidsmarkedsrapporten Non-farm payrolls, som legges frem fredag.

Nye kvartalsrapporter

Oppmerksomheten har ellers vært rettet mot selskaper som har rapportert kvartalsresultat, skriver TDN Finans.

- Resultatene har samlet sett vært litt høyere enn ventet, sa forvalter Nick Skiming i Ashburton til Bloomberg News før børsåpning.

Oljeselskapet ExxonMobil rapporterte et høyere enn ventet resultat, men aksjen falt over 4 prosent torsdag.

Riggselskapet Noble Corp. falt med 1,75 prosent etter at selskapet la frem et høyere enn ventet kvartalsresultat.

Fikk rentebeskjed

Onsdag endte Wall Street ned etter at den amerikanske sentralbankens Federal Reserves` (Fed) la frem sin siste rentebeskjed.

Sentralbanken har på rentemøtet denne uken besluttet å fortsette nedtrappingen av det pengepolitiske stimulanseprogrammet med ytterligere ti milliarder dollar i måneden.

Markedet spekulerer på om god fart i økonomien kan føre til at sentralbanken også fremskynder sin varslede renteoppgang til før neste sommer. Onsdag kom riktignok ikke Fed med noen signaler som tilsier at dette vil skje, skriver Marketwatch.

Slik ender nøkkelindeksene i USA torsdag (klokken 22.05 norsk tid):

  • Dow Jones - ned 1,88  prosent til 16.564 poeng.
  • Nasdaq Composite - ned 2,09 prosent til 4.370 poeng.
  • SP 500 - ned 2,00 prosent til 1.931 poeng.

Følg utviklingen her.

Les også:


- Studenter i dag er avhengig av litt hjelp hjemmefra


- Den dårlige samvittigheten sitter litt i ryggmargen
Han har allerede tjent inn over halve innsideboten

Open bundled references in tabs:

Leave a Reply