Archer med resultatvarsel og milliardemisjon

Archer melder at foreløpige driftsinntekter for fjerde kvartal 2012 endte på
537 millioner dollar, mot 551,9 millioner dollar i fjerde kvartal året før.

EBITDA er estimert til 30 millioner dollar. Det opplyses at resultatet er
inklusive 14 millioner dollar i engangsposter i Argentina og Alaska.

Det er ikke ført inntekter for 15 rigger i Argentina i desember da selskapet
har gått inn i reforhandlinger om betingelsene fra tidlig 2013.

Emisjon
I samme melding opplyses det at selskapet vil gjennomføre en rettet emisjon
på 250 millioner dollar. 100 millioner dollar skal brukes til å betale gjeld
med forfall i november 2013, mens 150 millioner dollar skal brukes til å
nedbetale andre gjeldsforpliktelser.

Archers fem største aksjonærer, som totalt sitter på 68 prosent av selskapet,
støtter emisjonen. Emisjonen er garantert fulltegnet til en kurs på minst én
dollar pr aksje (5,46 kroner)

Dessuten vil Seadrill garantere 100 millioner dollar for å støtte opp om
Archers eksisterende bankfasiliteter.

Kontrakt
Archer er dessuten blitt tildelt en modulær riggkontrakt med Statoil på
Heimdal-plattformen. Kontrakten er på 115 millioner dollar. EBITDA-bidraget
blir på 30 millioner dollar fra fjerde kvartal 2014.

Permanent sjef
Videre vil Archer-styret ansette en permanent konsernsjef i løpet av de neste
månedene.

Fredriksen er storaksjonær
Archer eies 39,9 prosent av Seadrill som igjen har John Fredriksen som
styreleder og gjennom Hemen Holding er største eier med 25 prosent.

Torsdag endte Archer på 6,30 kroner.

Leave a Reply