Lang historie som dårlig betaler

Argentina er plassert omtrent midt på treet blant de land som rangeres som verdens dårligste betalere.

I dette mesterskapet har Argentina likevel satt en verdensrekord: størrelsen på den misligholdte gjelden.

Da landet sluttet å betjene statsgjelden forrige gang, i 2001, var den på rundt 100 milliarder dollar (rundt 800 mrd. kr etter dollarkursen da).

Denne gangen nekter den argentinske staten å betale gammel statsgjeld på 1,5 milliarder dollar (9,5 mrd. kr) til kreditorer som avviste å være med på slette rundt 70 prosent av statsgjelden etter den forrige «konkursen».

Hellas betalte

Ikke alle land som har havnet i samme situasjon som Argentina, har vært like steile.

Da Hellas i 2012 forhandlet om å slette deler av statsgjelden, var det også en mindre gruppe private kreditorer, blant dem det norske Oljefondet, som nektet å være med på en restrukturering av gjelden.

I siste minutt snudde grekerne seg rundt og gjorde opp det de skyldte disse långiverne. Det dreide seg om 435 millioner euro (3,7 mrd. kr) – småpenger i den store sammenhengen da den greske statsgjelden hadde vokst til over 350 milliarder euro.

Argentina har den tredje største økonomien i Latin-Amerika etter Brasil og Mexico.

Landets historie har vært preget av store oppsving og bratte nedturer i de økonomiske bølgedalene – og skakkjørte statsfinanser.

Årets konkurs er den åttende siden uavhengigheten fra Spania i 1816.

1827

11 år etter uavhengigheten fra Spania klarte ikke Argentina å betjene gjelden landet hadde tatt opp i London for å finansiere den etterfølgende borgerkrigen. Landet unnlot å betale renter helt til 1857.

1890

Argentina tok opp store lån for å bygge ut jernbaner og modernisere Buenos Aires til å bli «Sør-Amerikas Paris». Da den største långiveren, engelske Baring Brothers, vaklet på konkursens rand, kollapset argentinske banker. Staten var ikke i stand til å betjene den store statsgjelden før etter fire år.

1915 og 1930

Argentinske provinser stoppet å betale renter og avdrag på sine lån, mens staten klarte å betjene sin gjeld.

1956

Argentina inngikk avtale med Parisklubben av kreditorland om gjeldslettelser. Landets økonomi var kjørt i grøften av den populistiske presidenten Juan Domingo Perón som ble avsatt i et militærkupp i 1955. Han hadde lånt store summer for blant annet å nasjonalisere private selskaper.

1982

Argentina stanset betalingen av statsgjeld under den globale gjeldskrisen på 1980-tallet. Det tok ti år før landet kom ut av krisen etter at USA forhandlet gjeldsavtaler med flere latinamerikanske land.

2001

Argentina innstiller å betjene statsgjelden på rundt 100 milliarder dollar. Det utløser den største økonomiske krise i moderne tid med massearbeidsledighet og sosial uro.

Leave a Reply